Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Alpaca Noord kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alpaca Noord, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alpaca Noord verstrekt.

Alpaca Noord kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Alpaca Noord gegevens nodig heeft:

Alpaca Noord verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Alpaca Noord uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Alpaca Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Alpaca Noord verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Alpaca Noord worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alpaca Noord gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alpaca-groningen.nl. Alpaca Noord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Alpaca Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alpaca Noord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alpaca Noord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alpaca Noord op via info@alpaca-groningen.nl.

Alpaca Noord is als volgt te bereiken:

Postadres: Provincialeweg 123, 9865 AE Opende
Vestigingsadres: Provincialeweg 123, 9865 AE Opende
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68488092
Telefoon: 06 11 356 482
E-mailadres: info@alpaca-groningen.nl